Certyfikaty i uprawnieniaWykaz certyfikatów i uprawnień CHEMAR ARMATURA Spółka z o.o.
1. TÜV. Certyfikat Systemu zapewnienia jakości wg Dyrektywy 2014/68/UE

Nr 07/202/9120/Z/0546/16/D0023


2. UDT. Certyfikat systemu jakości (moduł D) zgodny wymogami określonymi
w Dyrektywie 2014/68/UE

Nr 62281/JN/001/06


 

Na życzenie klientów wykonujemy też armaturę z następującymi odbiorami:
 » Lloyd's Register of Shipping
 » Germanischer Lloyd
 » Bureau Veritas
 » American Bureau of Shipping
 » Polski Rejestr Statków
 » Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
 » oraz innymi