Usługi produkcyjne
OBRÓBKA SKRAWANIEM
Wyposażenie

 • Obrabiarki konwencjonalne:
  • tokarki
  • automaty tokarskie
  • wiertarki
  • frezarki
  • frezarki do uzębień
  • wiertarko – frezarki
  • szlifierki
  • docieraczki
  • walcarki do gwintów
  • obrabiarki zespołowe
 • Obrabiarki sterowane numerycznie:
  • tokarki NC i CNC
  • tokarki karuzelowe CNC
  • frezarki CNC
  • wiertarko–frezarki CNC
  • centra obróbcze CNC

Maksymalne gabaryty obrabianych detali:

 • maksymalna średnica obrabianych detali – 2000 mm
 • maksymalna wysokość obrabianych detali – 750 mm
 • maksymalny ciężar obrabianych detali – 10 ton
 • maksymalna wysokość montażowa – 3000 mm

SPAWANIE I NAPAWANIE

 • spawanie metodą TIG, MIG
 • spawanie łukowe elektrodą otuloną
 • spawanie łukiem krytym pod topnikiem napawanie w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą
 • napawanie łukowe elektrodą wolframową
 • napawanie proszkami w łuku plazmy

OBRÓBKA CIEPLNA

 • wyżarzanie po spawaniu i napawaniu elementów armaturowych
 • ulepszanie cieplne
 • normalizowanie
 • hartowanie
 • przesycanie

Maksymalne gabaryty obrabianych detali:

 • maksymalna masa detali do obróbki cieplnej – 500 kg
 • maksymalne wymiary komory pieca – 600 x 1000 x 450 mm

MYCIE

 • w myjni tunelowej
 • w myjni komorowej środkami konserwującymi, zabezpieczającymi przed korozją

MALOWANIE

 • malowanie metodą natrysku powietrznego w kabinach malarskich

BADANIA TECHNICZNE

 • próby hydrauliczne
 • próby pneumatyczne
 • próby parowe
 • badania laboratoryjne