CHEMAR ARMATURA Sp. z o.o. jest od 60 lat obecny na krajowym i zagranicznym rynku energetycznym. Nasza armatura pracuje we wszystkich polskich elektrowniach i elektrociepłowniach. Marka CHEMAR gwarantuje bezawaryjną pracę, dostępność serwisu i części zamiennych oraz dostosowywanie produkowanych wyrobów do wymagań naszych Klientów.

Zakład jest wyposażony we wszystkie służby pozwalające na prowadzenie działalności produkcyjnej. Posiadane wyposażenie, maszyny i urządzenia technologiczne oraz wdrożony Systemem Zapewnienia Jakości wg normy EN ISO 9001, posiadane certyfikaty i uprawnienia gwarantują wysoką jakość wyrobów i usług zgodnie z wymogami krajowych i zagranicznych instytucji.

Numery telefonów
Zmiana głównych numerów telefonicznych do Biura Zarządu i poszczególnych Działów. więcej...
Czas na rebranding!
Informacja o zmianie loga firmy z początkiem 2020 r. więcej...

Napędy NWA
Informacja o zaprzestaniu produkcji napędów NWA w Chemar Armatura Sp. z o.o. z początkiem 2020 r. więcej...
Nowy katalog wyrobów
Zobacz co się zmieniło w naszych produktach. więcej...Copyright © 2010-2020 CHEMAR ARMATURA Sp. z o.o.