Osoby do kontaktu


Fax ogólny: +48 41 367 56 29, e-mail: biuro@armatura-chemar.pl

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Telefon E-mail
Markus Rosam Prezes Zarządu +48 41 367 56 26 biuro@armatura-chemar.pl
Kazimierz Nowicki Członek Zarządu - Dyrektor Generalny +48 41 367 56 26 knowicki@armatura-chemar.pl
Helmut Zahn Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji i Logistyki +48 41 367 56 26 biuro@armatura-chemar.pl
Mirosław Malinowski Dyrektor ds. Rozwoju i Handlu +48 41 367 56 26 biuro@armatura-chemar.pl
Jolanta Kiniorska Główna Księgowa - Prokurent +48 41 367 56 21 jkiniorska@armatura-chemar.pl
Andrzej Kaprzyk Kierownik Działu Handlu i Serwisu +48 41 367 55 71 akaprzyk@armatura-chemar.pl
Mirosław Tekiel Główny Konstruktor. Kierownik Działu
Technicznego Przygotowania Produkcji
+48 41 367 55 72 mtekiel@armatura-chemar.pl
Andrzej Strzygowski Główny Technolog +48 41 367 55 73 astrzygowski@armatura-chemar.pl
Michał Waszkuć Kierownik Działu Zakupów i Kooperacji +48 41 367 55 88 mwaszkuc@armatura-chemar.pl
Waldemar Parada Kierownik Produkcji Armatury +48 41 367 56 28 wparada@armatura-chemar.pl
Piotr Saladra Kierownik Biura Zarządzania Jakością +48 41 367 51 20 nj@armatura-chemar.pl